Hvis du vil bli medlem så kan du møte opp på et av medlemsmøtene våre. Se i menyen over, på aktiviteter, for å finne ut når og hvor neste medlemsmøte finner sted.  

Du kan også kontakte oss på følgende email: lierfotoklubb@yahoo.no