Styret består av følgende personer:
 

 
Leder:   Stine Engebretsen
Nestleder/Facebook:   John-Arne Sørensen -
Kasserer:   Ann-Katrin Toresen
Konk.-ansvarlig:   Harald K Andersen - mail: bilder@lier-fotoklubb.org
Sekretær:   Aase-Marie Fælth - mail: lierfotoklubb@yahoo.no


.